پر مرغ

پر مرغ آرتا پروتئین

  • پر مرغ تهیه شده از : مرغوب ترین مرغ کشتار روز آرتا پروتئین
  • ضایعات : ندارد
  • وزن ضایعات در هر کیلوگرم : 0
  • موارد مصرف : سایر
  • نحوه وزن کشی محصول : به مقدار سفارش محصول وزن میشود.
پر مرغ

پر مرغ فرق اساسى ظاهرى مرغ با ساير دام‌هاى اهلى مى‌باشد. اين پرها غشاء محافظى را براى بدن و پوست به‌وجود مى‌آورند و بدن را از سرما و گرما و صدمه محفوظ نگاه مى‌دارند.
از روى شفافى يا کدر بودن پرها مى‌توان به آسانى به سلامت مرغ پى‌ برد. رنگ پرها در نژاد و سويه‌هاى مختلف يکسان نيست و تنوع زيادى در رنگ نژادهاى مختلف وجود دارد. همين تنوع رنگ يکى از عوامل متمايز کردن نژادها و سويه‌هاى مختلف است. معمولاً بين وزن بدن و تعداد پرها نسبت مستقيمى وجود دارد. همچنين از نظر اندازه، نسبتى بين اندازه پر و اندازه بدن ديده مى‌شود.

نژادهائى که اندازه بدن آنها بزرگ است اندازه پرها نيز بزرگ است معمولاً در نژادهاى آمريکایى وزن پر بين 4 تا 4.5 درصد وزن زنده مى‌باشد. تعداد پرها در نژادهاى آمريکائى معمولاً بين ۶۰۰۰-۸۰۰۰ شمارش شده است. در بعضى از افراد نژاد ويندوت اين ميزان تا ۹۵۰۰ عدد است.در نژادهاى مخصوص جوجه‌کبابى هرچه رشد پر سريع‌تر انجام بگيرد بهتر است. زيرا در اين نژادها اغلب رابطه‌اى بين سرعت رشد پر و سرعت رشد بدن وجود دارد طيور معمولاً پس از مدتى دچار پرريزى مى‌شوند به اين ترتيب که پرهاى سابق مى‌ريزد و دوباره پرهاى جديد مى‌رويد.

انواع پر :

ساختمان پرها در نقاط مختلف بدن پرندگان از نظر شکل و حتى رنگ و اندازه مختلف است پرهاى بال مخصوص پرواز و ساير پرها براى گرم نگهداشتن و محافظت بدن است. معمولاً سه نوع پر در بدن مرغ قابل تشخيص است که شامل پرهاى بزرگ يا شاه‌پرها، پرهاى کوچک يا پوش‌پر، پرهاى سوزنى‌شکل. 

پرهاى بزرگ يا شاه‌پرها : اين پرها از خارج بدن مرغ را پوشانده‌اند و در زير آنها ممکن است پرهاى ديگر قرار گرفته باشد. پرهاى بال و دم جزء اين دسته به‌شمار مى‌رود. تعداد پرهاى بزرگ کم و بسته به نژاد و جنس فرق مى‌کند. پرهاى بزرگ داراى يک شاخه اصلى (Quill) مى‌باشد که در پائين توخالى و در بالا توپر است قسمت توخالى آن به‌نام کالاموس (Calamus) و قسمت توپر آن به نام راشيس (Rachiss) ناميده مى‌‌شود. قسمت توپر از دو طرف داراى شاخه‌هاى فرعى است که به آنها ريش (Barber) مى‌گويند از هر يک از اين ريش‌ها شاخه‌هاى فرعى ديگرى به موازات هم از دو طرف جدا شده که به آنها ريشک يا Barbules گويند. شاخه‌هاى فرعى در قسمت انتهائيى خود داراى انشعابات کوچکترى مى‌باشد. 

پرهاى کوچک يا پوش‌پر : اين پرها معمولاً تمام بدن را فرا مى‌گيرد و اغلب پرهاى بزرگ در بعضى از قسمت‌ها روى آنها را مى‌پوشاند (مانند بال‌ها) وظيفه اين پرها حفظ و پوشش بدن است و تعداد آنها فوق‌العاده زيادتر از پرهاى بزرگ مى‌باشد. 

پرهاى سوزنى شکل : اين پرها در زير پرهاى کوچک قرار گرفته و داخل فوليکول کوچکى که در لايه اپيدرم پوست بدن مرغ فرو رفته است. جدا کردن پرهاى بزرگ از فوليکول‌هاى داخلى به آسانى صورت مى‌گيرد، ولى جدا کردن اين پرهاى سوزنى شکل را با چاقوهاى تيز و يا شعله از روى پوست زائل مى‌کنند در نژادهاى گوشتى هرقدر تعداد اين پرهاى سوزنى شکل کمتر باشد مطلوب‌تر است.