گوشت مرغ؛ از تولید تا مصرف

گوشت مرغ؛ از تولید تا مصرف : در این مقاله برای شما در خصوص مراحل مختلف تولید گوشت مرغ که شامل تولید مرغ، کشتار مرغ، بسته بندی و مصرف است خواهیم گفت و قصد داریم شما رو با این مراحل بیشتر آشنا کنیم.

گوشت مرغ

تولید گوشت مرغ :

1- تهیه جوجه یک روزه : جوجه يكروزه تحت نظارت مسئولين فني بهداشتي دامپزشكي توليد و كارت سلامت دامپزشكي صادر و به فارمهاي مرغداريهاي گوشتي حمل مي گردد.

2- پرورش جوجه يكروزه : در مدت پرورش كه 55-42 روز مي باشد، تحت نظارت دامپزشكان مجرب كليه مراحل واكسيناسيون و درمان صورت مي گيرد.

3- بارگيري و حمل به كشتارگاه : مرغ توسط وسايل نقليه مخصوص و داخل قفس هاي 10-8 تايي به كشتارگاه طيور در كوتاهترين زمان صورت مي گيرد.به علت كاهش استرس و تلفات در طيور بارگيري در تاريكي صورت مي گيرد.

كشتارگاه :

1- تخليه: تحت نظارت كامل اكيپ مسئولين فني بهداشتي دامپزشكي شاغل در كشتارگاه كه شامل يك نفر دكتر دامپزشك و دو نفر كاردان دامپزشكي مي باشند.كليه مراحل كشتار، پركني، شستشو و سرد نمودن و آبچكان، پيش سرد و بسته بندي و سبد كردن و حمل به پيش سرد و بارگيري صورت مي گيرد.

2- مرغ به دو صورت عرضه مي گردد: 1- مرغ گرم بسته بندي  2- مرغ منجمد بسته بندی

3- (كشتارگاه) طيور زنده با رعايت كليه شرايط ذبح شرعي توسط ذابحين آموزش ديده ذبح ميگردد.اين امر توسط مسئول نظارت بر ذبح شرعي دفتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي و اداره كل دامپزشكي به صورت مستمر نظارت مي گردد.

گوشت مرغ

4- (خط كشتار) مرغ پس از كشتار و خارج شدن كامل خون در آب 44-57 درجه وارد شده و آماده پركني مي گردد.سپس در پركنها، پر خود را از دست داده و توسط كارگران مجرب امعاء و احشاء‌خوراكي و غير خوراكي به وسيله شكاف طولي از شكم خارج مي گردد.

5- مسئول فني بهداشتي كليه لاشه هاي مرغ را به صورت تك تك مورد بازرسي قرار داده ولاشه هاي زير وزن لازم و لاشه هاي بيمار را از خط كشتار خارج و حذف مي كند.در صورتي كه لاشه مرغ نياز به اصلاح داشته باشد اصلاح مي گردد.

6- لاشه مرغ به چيلر اول كه تميز كننده مرغ بوده و داراي آب با دماي 15 درجه مي باشد به مدت ده دقيقه وارد و شسته مي شود و بعد از آن وارد چيلر دوم كه حاوي آب يخ با برودت صفر تا 4 درجه مي باشد مي گردد.در چيلر دوم برودت سطح لاشه مرغ به 4 درجه بالاي صفر ميرسد.

7- مرغ پس از خروج از چيلر، روي خط آبچكان قرار گرفته و پس از شستشو به مدت 90 دقيقه آب اضافي آن خارج و به صورت همزمان خنك مي گردد و سپس روي قفسه هاي مخصوص چيده شده و به پيش سرد با برودت صفر درجه وارد می شود، به نحوي كه سطح لاشه به برودت 0 درجه مي رسد.

بسته بندی و عرضه گوشت مرغ :

1- مرغ از پيش سرد خارج و به اتاق بسته بندي وارد مي گردد و پلاستيك هاي داراي مشخصات كامل از جمله:  1- نام كشتارگاه توليد كننده، 2- تاريخ توليد، 3- بهترين زمان مصرف كه 48 ساعت پس از توليد مي باشد.4- برودت نگهداري مرغ كه 4 + 0 مي باشد. 5- آدرس و تلفن كشتارگاه 6- عنوان تحت نظـارت سازمان دامپزشكي 7- نوع مرغ (گوشتي، تخمگذار و مادر)
 تذكر: مرغ تخمگذار و مادر به صورت تازه خنك شده به بازار عر ضه نمي شود، بلكه منجمد شده و فقط به مصرف صنعتي(سوسيس و كالباس) مي رسد.براي جلوگيري از فساد مرغ لازم است مرغ در برودت 4 + 0 درجه توليد و بسته بندي و حمل و در مراكز عرضه به فروش برسد.در صورتي كه مرغ در يكي از سه حلقه زنجيره كشتارگاه،‌ حمل و نقل و در مراكز عرضه برودت لازم را از دست بدهد موجب خارج شدن آب ميان بافتي و وجود خونابه در داخل پلاستيك و تسريع در فساد مرغ خواهد شد.لذا لازم است مرغ در همه مراحل در برودت 4 + 0 درجه باشد.

گوشت مرغ

2- مرغ پس از بسته بندي در سبدهاي 10-8 تايي چيده شده و به داخل پيش سرد تا زمان حمل برده مي شود پيش سرد به نحوي تنظيم مي گردد كه عمق عضله مرغ به صفر تا دو درجه برسد.

3- حمل و نقل : خودروهايي كه بخواهند در قسمت حمل و نقل فرآورده هاي خام دامي از جمله گوشت سفيد مرغ فعاليت نمايند بايد از اداره كل دامپزشكي استان كارت اشتغال به فعاليت در اين امر دريافت نمايند.خودروها قبل از تحويل مرغ بسته بندي شده، ترموكينگ خود را روشن نموده و برودت كانتينر خود را به صفر تا دو درجه مي رسانند.سبدهاي حاوي مرغ بسته بندي به صورت سرد به خودروهاي حمل منتقل مي گردد.مسئولين فني بهداشتي دامپزشكي بر بارگيري نظارت كامل داشته و مرغ سرد با برودت صفر تا دو درجه را در داخل سبد و در خودروهاي داراي ترموكينگ و دماسنج كنترل مي نمايند و براي اين خودروها، گواهي حمل بهداشتي صادر مي نمايند.شبكه دامپزشكي شهرستانها براي ارسال مرغ بسته بندي سرد تازه و يا بسته بندي منجمد براي استانهاي ديگر و يا شهرستانهاي مجاور گواهي حمل بهداشتي صادر مي نمايند.

4- در صورتي كه مرغ گوشتي مازاد بر نياز مصرف استان وجود داشته باشد:
الف- مرغهاي داراي وزن مناسب در داخل پلاستيك هاي مخصوص آرتا پروتئین بسته بندي مي گردد و بر روي بسته بندي عنوان مرغ گوشتي منجمد درج و تاريخ انقضاء آن يك سال پس از توليد مي باشد.
ب-در صورتي كه مرغ تخمگذار و يا مادر كشتار گردد روي پلاستيك عنوان مرغ تخمگذار يا مادر منجمد درج مي شود.
پ-  مرغ پس از بسته بندي در پلاستيك هاي داخل راك هاي مخصوص چيده شده و داخل تونل انجماد با برودت 40- تا 35- درجه وارد و در مدت شش ساعت برودت عمق عضله بايد بيش از 18- برسد.سرعت انجماد در افزايش نگهداري كيفيت مرغ مؤثر مي باشد.
ت- مرغ بسته بندي منجمد از تونل خارج شده و وارد سالن بسته بندي برای انجام شرينك پك شده و تاريخ توليد و اطلاعات مربوطه روي كارتن درج مي گردد.
ث- سپس كارتن هاي حاوي مرغ منجمد در سالن هاي نگهداري با برودت 18- درجه نگهداري مي گردد.كليه مراحل فوق تحت نظارت دامپزشك صورت مي گيرد.
ج- مسئولين فني براي كنترل كيفي محصول از توليدات نمونه برداري و جهت انجام آزمايش هاي لازم به آزمايشگاه ارسال مي نمايند.همچنين توسط دماسنج هاي مخصوص، برودت عمق لاشه اندازه گيري شده كه برودت آن طبق استاندارد بايد از 12- درجه كمتر نباشد.
چ- محموله هاي منجمد توسط خودروهاي مخصوص يخچالدار كه برودت 18- درجه را ايجادمي نمايند حمل مي گردد.
ح- مسئولين فني بهداشتي پس از كنترل كليه ضوابط بهداشتي مرغ منجمد از جمله بسته بندي در كارتن، نحوه انجماد، اندازه گيري برودت عمق لاشه كه بايد كمتر از 12- درجه نباشد.جهت صدور گواهي بهداشتي حمل توسط شبكه هاي دامپزشكي شهرستانها به استانهاي مختلف گواهي سلامت صادر مي نمايد.
خ- مرغ گوشتي منجمد در مراكز عرضه بايد در فريزرهاي با برودت هاي 18- درجه نگهداري گردد.

مصرف گوشت مرغ :

1- مصرف كننده پس از خريداري مرغ گوشتي منجمد آن را در اسرع وقت به منزل برده و در فريزر منزل كه داراي 18- درجه برودت است نگهداري خواهد نمود.اين مرغ از زمان توليد يكسال اجازه مصرف دارد، در صورتي كه نگهداري آن صحيح انجام گيرد. 

2- براي مصرف ابتدا گوشت مرغ منجمد از پلاستيك خارج شده و داخل ظرف درب بسته قرار گرفته و در داخل يخچال در دماي 4+ نگهداري تا از انجماد خارج شود و سپس شسته و قطعه و مورد مصرف قرار مي گيرد.

  • از قرار دادن مرغ منجمد روي اجاق گاز براي خروج از انجماد خودداري گردد.
  • از انجماد دوباره مرغ خودداري نمائيد.لازم به ذكر است كه مأمورين دامپزشكي استان به صورت اكيپ هاي ويژه متشكل از كارشناسان اماكن بهداشتي دام با سركشي به مراكز عرضه نظارت مستقيم و مستمر بر نحوه صحيح نگهداري و عرضه مرغ بسته بندي به صورت سرد و منجمد را بر عهده دارند.

3- پس از خريد مرغ بسته بندي به صورت گرم، در اسرع وقت مرغ را به منزل برده و از پلاستيك خارج و جهت طبخ يا انجماد آماده نمائيد.

  • براي نگهداري مرغ گرم از يخچال داراي برودت صفر تا 4+ درجه استفاده نمائيد.
  • در صورتي كه تصميم به انجماد مرغ داريد، مرغ را در بسته هاي مناسب بسته بندي و داخل فريزرهاي با برودت مناسب (30ـ درجه) منجمد و در برودت 18- درجه نگهداري نمائيد.
  • در صورتي كه فريزر شما برودت لازم را ايجاد نمي نمايد توصيه مي گردد مرغ منجمد بسته بندي تهيه نمائيد.
  • در غير اينصورت به دليل كيفيت پايين انجماد در منزل عمر ماندگاري مرغ منجمد شده در منزل بيش از سه ماه توصيه نمي شود.
  • توصيه مي شود به وسيله ليبل هاي مخصوص تاريخ انجماد و توليد مرغ را ثبت و در يخچال فريزر خود نگهداري نمائيد تا قبل از انقضاء، آن را مورد استفاده قرار دهيد.

 

  • روابط عمومی زنجیره يکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.