آرتا پروتئین
شرکت ناب پروتئین مهر

ناب پروتئین مهر

دارای سیستم اختصاصی توزیع

تامین، تولید و توزیع

به عنوان حلقه تكمیلی، زنجیره یكپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان اقدام به تاسیس کشتارگاه مدرن و تمام اتوماتیک با مشارکت شرکتهای بین المللی خارجی از جمله شرکت آلبرک ، لینكو و فریگو نموده است که در تجهیز کشتارگاه از آخرین ماشین آلات و تكنولوژی روز اروپا استفاده شده است.

ویژگی های محصولات آرتا پروتئین عبارت اند از:

  • کشتار و شستشوی مرغ با آب تصفیه شده 
  • تخلیه کامل امعاء و احشاء 
  • کشتار با در نظر گرفتن ضوابط کامل بهداشتی و شرعی
  • پاک شدن کامل ضایعات اضافی مرغ در حین کشتار 
  • نگهداری شده در سردخانه بلافاصله بعد از کشتار

از ویژگی های بارز شرکت ناب پروتئین مهر میتوان به حضور دائمی ناظران دامپزشكی و استقرار سیستم قرنطینه مستمر (قبل، حین و بعد از کشتار)، تخلیه کامل مرغ با دستگاههای روبات تمام اتوماتیك اروپایی، استفاده از سیستم ضد عفونی کننده میحطی enviro lyte، بهره گیری از خط دو کشتار و سیستم سورتینگ هوایی و توزیع مرغ با کامیونهای یخچالدار با مجوز دامپزشكی بوده و این کشتارگاه دارای کد IR صادرات در شمالغرب کشور و مورد تائید انجمن کشتارگاههای کشور نام برد.

دستاورد ها
0 +
نیروی انسانی مستقیم
0 +
تن ظرفیت تولید اسمی در یک شیفت کاری
0 +
تن ظرفیت تولید عملی در یک شیفت کاری
0 +
محصول اصلی

شهر محصولات آرتا پروتئین

نوآوری در خدمات، کیفیت در محصول

برتری محصولات آرتا پروتئین

تخلیه مکانیزه و برداشتن ضایعات

تخلیه مرغ بدون دخالت دست، برداشتن ریه مرغ، برداشتن نای مرغ و برداشتن گردن مرغ که یکی از منابع اصلی خونابه مرغ است.

نگهداری مرغ در دمای ثابت

استفاده از آبچکان به مدت 3 ساعت جهت نگه داشتن دمای مرغ در 2 درجه سانتی گراد.

حفره دوم

وجود حفره دوم مرغ که با برداشتن نای بوجود می آید، باعث گردش هوای سرد بطور کامل در داخل مرغ و پایین آمدن دمای داخلی مرغ شده و منجر به افزایش ماندگاری می گردد.

شستشوی کامل

شستشوی داخل و خارج مرغ توسط دستگاه outside و inside با فشار قوی و استفاده از سیستم و کیوم که باعث تمیز شدن کامل بخش داخلی مرغ می شود.

کمترین میزان خونابه

کمترین میزان خونابه بدلیل از بین رفتن نای، شش و دو حفره بودن مرغ.

بسته بندی

بسته بندی اتوماتیک بدون دخالت دست.

بلاگ :