درباره ما

تامین، تولید و توزیع

به عنوان حلقه تكمیلی زنجیره یكپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان اقدام به تاسیس کشتارگاه مدرن و تمام اتوماتیك با مشارکت شرکتهای بین المللی خارجی از جمله شرکت آلبرك ، لینكو و فریگو نموده است که در تجهیز کشتارگاه از آخرین ماشین آلات و تكنولوژی روز اروپا استفاده شده است.

ویژگی های محصولات آرتا پروتئین عبارت اند از:

 • کشتار و شستشوی مرغ با آب تصفیه شده 
 • تخلیه کامل امهاء و احشاء 
 • کشتار با در نظر گرفتن ضوابط کامل بهداشتی و شرعی
 • پاك شدن کامل ضایعات اضافی مرغ در حین کشتار 
 • نگهداری شده در سردخانه بلافاصله بعد از کشتار
درباره ما

از ویژگی های بارز شرکت ناب پروتئین مهر میتوان به حضور دائمی ناظران دامپزشكی و استقرار سیستم قرنطینه مستمر (قبل ،حینو بعد از کشتار)، تخلیه کامل مرغ با دستگاههای روبات تمام اتوماتیك اروپایی، استفاده از سیستم ضد عفونی کننده میحطی enviro lyte، بهره گیری از خط دو کشتار و سیستم سورتینگ هوایی و توزیع مرغ با کامیونهای یخچالدار با مجوز دامپزشكی بوده و این کشتارگاه تنها کشتارگاه دارای کد IR در  شمالغرب کشور و موردتائید انجمن کشتارگاههای کشور نام برد.

یكی از مهمترین روشهای تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور، بخش طیور و تكمیل فرآورده های آن می باشد. در این ارتباط تهیه گوشت مرغ بهداشتی در کشتارگاههای صنعتی طیور یكی از مهمترین پروسه تولید گوشت مرغ محسوب می گردد.
امروزه پیشگیری و بهداشت در جوامع جهانی جایگاه و منزلت خویش را به درستی پیدا نموده و عامل بهداشت به عنوان یكی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت کشورهای جهان مطرح است. احداث و توسعه کشتارگاههای صنعتی طیور در کشور یكی از ضروریترین اقدامات در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه و نیز تأمین مواد پروتئینی سالم و بهداشت می باشد.
بررسی اقتصادی در مورد کشتارگاه صنعتی اهمیت بیشتری نسبت به سایر صنایع دارد، جوان بودن صنعت و کم بودن اطلاعات فنی موجب ناشناخته بودن آن گردیده و همواره تصور می شده که واحد کشتارگاهی اقتصادی نخواهد بود، که دلیل آن عدم وجود سیستم بهره برداری متناسب با ویژگیهای صنعت و توجه نكردن به صنایع جنبی کشتارگاه از عوامل این موضوع می باشد. کشتارگاه صنعتی به عنوان یك مجموعه کاملاً اقتصادی مستقل اقدام به خرید طیور نموده و پس از ذبح  شرعی و سورتینگ و بسته بندی مطابق ضوابط جاری بهداشتی و دامپزشکی جاری کشور و استانداردهای اروپایی محصول،اقدام به فروش محصولات خود می نماید.به همین منظور شرکت آرتاجوجه در قالب زنجیره تامین،تولید و توزیع اقدام به تاسیس شرکت ناب پروتئین مهر نمود که رسالت بهبود فرهنگ تغذیه و سلامت و بهداشت غذایی را در کشور بر عهده گرفته است.

ویژگی های محصول آرتا پروتئین :

کشتار و شستشوی مرغ با آب تصفیه شده ، تخلیه کامل امعاء و احشاء ، کشتار با در نظر گرفتن ضوابط کامل بهداشتی و شرعی پاك شدن کامل ضایعات اضافی مرغ در حین کشتار و نگهداری شده در سردخانه بلافاصله بعد از کشتار. با حفظ زنجیره سرمایش محصول  از ویژ گی های بارز شرکت ناب پروتئین مهر میتوان به حضور دائمی ناظران دامپزشكی و استقرار سیستم قرنطینه مستمر ( قبلحینبعد ( از کشتار ، تخلیه کامل مرغ با دستگاههای روبات تمام اتوماتیك اروپایی ، استفاده از سیستم ضد عفونی کننده میحطی   enviro lyte، بهره گیری از خط دو کشتار و سیستم سورتینگ هوایی و توزیع مرغ با کامیونهای یخچال دار با مجوز دامپزشكی بوده و این کشتارگاه تنها کشتارگاه دارای کدIR   در شمال غرب کشور و مورد تائید انجمن کشتارگاههای کشور نام برد.

امکانات شرکت ناب پروتئین مهر :

 • بهره گیری از فروشگاههای زنجیره ای عرضه مستقیم گوشت مرغ
 • تنها کشتارگاه دارای کد IR در شمال غرب کشور و مورد تایید انجمن کشتارگاه های کشور
 • دارای تونل انجماد به ظرفیت 100 – 80  تن در هر شیفت تولید می باشد.
 • سردخانه شامل نگهداری 18 –  درجه سانتی گراد و سردخانه 0 تا 40- درجه سانتی گراد  و سردخانه های نگهداری با شرایط دمایی مختلف
 • دارای تونل انجماد 4 –  تا 35 –  درجه سانتی گراد می باشد
 • دارای تونلهای پیش سردکن در دمای منفی2 درجه سانتی گراد قبل از توزیع
 • بهره گیری از ماشین آلات اتوماتیک خط دو برای تخلیه مرغ،آخرین تکنولوژی صنعت کشتار اروپا از شرکت Badder Linco (دانمارک- آلمان)

گواهینامه ها و اعتبارات

درباره ما
درباره ما
درباره ما